Ledningsoplysninger

Tjek hvor ledningen ligger, før du graver

Hvis du skal grave i offentlig vej, er det lovpligtigt at søge oplysninger om, hvor ledningerne er placeret. De oplysninger kan du finde i det officielle ledningsregister, LER.

Her får du samtidig adgang til ledningsoplysninger hos alle de ledningsejere, som befinder sig i det område, hvor du skal grave.

Søg oplysninger på LER