El-producerende anlæg

Elproducerende anlæg er underlagt særlige regler, og det er derfor vigtigt, at dit anlæg bliver registreret korrekt.

Vær opmærksom på, at anlægget du vil tilslutte skal være ejet af dig og befinde sig på den matrikel, hvor du bruger den strøm, anlægget producerer.

Sådan foregår det, når dit anlæg skal tilsluttes:

  • Før opsætning af et elproducerende anlæg skal du kontakte Energistyrelsen for at søge om et tilsagn. Tilsagnet kan søges på baggrund af en betinget købsaftale. Først når du har modtaget et tilsagn fra Energistyrelsen, kan du påbegynde dit projekt.

  • Når du har modtaget tilsagn fra Energistyrelsen og inden du påbegynder projektet, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør. Elinstallatøren skal registrere anlægget via Installationsblanket.dk. Ved behov for målerudskiftning, vil du automatisk blive kontaktet af EL-NET.

  • Når dit anlæg er tilsluttet, skal du søge Energistyrelsen om afgørelse om nettoafregning. Dette gør du her. Vær opmærksom på, at du ved ansøgning skal oplyse dit anlægs GSRN-nummer. GSRN-nummeret får du fra din elinstallatør.

Læs mere om måleraflæsning for energiproducerende anlæg