Til dig med egenproduktion

Den strøm du køber, og den strøm du sælger opgøres i to forskellige registre. Der er derfor to forskellige værdier i displayet på din el-måler. Det samlede resultat kan du se i den årlige afregning fra din el-leverandør.

Din måler kan vise forskellige værdier, alt efter hvordan den er opsat. De vigtigste værdier er:

1.8.0. - Købt strøm: Opsummeret forbrug fra elnettet målt i kWh
2.8.0. - Solgt strøm: Opsummeret produktion leveret til elnettet målt i kWh

Summen af solgt strøm svarer ikke til, hvad anlægget angiver som produceret. Selvom dit anlæg producerer mere, end du forbruger, kan du stadig have brug for at købe strøm. Det kan give anledning til spørgsmål – se svarene til de typisk stillede spørgsmål i FAQ’en nedenfor.

20180613 Grafik 1130x507px EL-NET8.png

Find svar på de oftest stillede spørgsmål

KWh-tælleren i inverteren viser hele elproduktionen fra anlægget. El-målerens kWh-visning for produktion af el (eksporteret energi) viser kun, hvad der sendes ud i nettet af overskud. Det vil sige, at husstandens eget forbrug af el er trukket fra i målerens kWh-visning. Under ’opsummeret forbrug’ viser måleren, hvor meget der importeres fra nettet – ikke hvor meget huset forbruger.

Anlægget har typisk kun en eller to faser og er derfor kun koblet til en eller to af husets faser. Et eventuelt overskud herfra eksporteres til elnettet. Men husets tredje fase, som ikke forsynes af anlægget, importerer samtidig fra elnettet. Man kan derfor opleve at have et forbrug af (importeret) el, samtidig med at solcelleanlægget leverer et overskud af el (eksport). Det endelige regnestykke vises ikke i måleren, men først på den årlige nettoafregning fra dit elselskab.

Har du spørgsmål?
Vores kundeservice er klar til at hjælpe

Spørgsmål - kontakt os nu