Måleraflæsning

Alle målere i Danmark er fjernaflæste i 2020

Alle el-kunder skal have fjernaflæste målere med udgangen af 2020, og vi er i fuld gang med udskiftningen af ca. 900 målere i vores forsyningsområde. Frem til 2020 kører vi derfor med to aflæsningstyper – selvaflæsning og fjernaflæsning.