Mangler du strøm?

Følg guiden, hvis du mangler strøm

Hvis ja, er det vores net, den er gal med. Vi har allerede registreret fejlen, og er i gang med at udbedre den. Du kan følge status på arbejdet her.

Er strømmen kun forsvundet i dele af boligen, er der sprunget en sikring i gruppetavlen. Tjek om den lille farvede perle i enden af sikringen er faldet ud. Den falder nemlig ud, når sikringen springer. Sluk først for gruppeafbryderen og derefter for alle afbrydere og stikkontakter i den mørkelagte del af boligen. Skift sikringen, og tænd for gruppeafbryderen. Tænd for én kontakt af gangen – når sikringen springer, har du fundet fejlen.

Er hele huset mørkelagt, er det HFI/HPFI-afbryderen i gruppetavlen, der har slået fra. Den slår fra, hvis der sker en overgang til jord, dvs. at der "forsvinder" strøm ud af det elektriske kredsløb. Prøv først at tænde for afbryderen igen. Nogle HFI/HPFI-afbrydere kan være meget følsomme over for eksempelvis lyn. Kommer strømmen tilbage, er der ikke fejl i installationen. Vil afbryderen ikke blive inde, slukker du for alle sikringsgrupper på gruppetavlen. Tænd for HFI/HPFI-afbryderen og derefter for én gruppeafbryder af gangen. Når HFI/HPFI-afbryderen igen slår fra, har du fundet den fejlramte gruppe. Sluk for gruppeafbryderen, tænd HFI/HPFI-afbryderen og gå videre med fejlfinding, som når en sikring er sprunget. Får du ikke strøm igen, er der sandsynligvis en fejl i den faste installation. Fejl i den faste installation skal repareres af en autoriseret el-installatør.

 

Strømafbrydelser kan også være planlagte

For at opretholde den høje forsyningssikkerhed, renoverer og udbygger vi løbende elnettet. Når vi arbejder på nettet, kan det være nødvendigt at afbryde strømmen. Kunder som berøres af planlagte afbrydelser modtager information fra os inden afbrydelsen.

 

 

Oppe tid El-net